Organisaties,  de individuele aanpak

Daar waar het gaat om optimalisatie van het huidige functioneren of de geschiktheid voor een andere functie, Brain Talk biedt professionele ondersteuning. Hierbij maken wij gebruik van een ‘denkvoorkeurenanalyse’ die ons snel en grondig de benodigde inzichten geeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om dit te koppelen aan een functioneringsgesprek.

Na het invullen van het interview wordt snel duidelijk of de doelen zijn te realiseren. Het gaat hierbij om de analyse van de denkvoorkeuren, er is immers geen sprake van goed of fout. De uitslag van de enquête geeft de werknemer waardevolle informatie over zichzelf, wat die persoon doet en of de te bereiken doelen realiseerbaar zijn qua persoonlijkheid. Op deze manier is er altijd een wederzijdse win situatie. Zowel de werkgever als de werknemer wordt op een snelle maar persoonlijke manier inzicht gegeven in de mogelijkheden. Daar waar mogelijk kan gecoached worden om de flexibiliteit van de denkvoorkeuren te vergroten.