Berichten

Communicatie

Communicatie, volgens het Van Dale woordenboek staat het voor:

com·mu·ni·ca·tie de; v -s contact, gemeenschap; verbinding, verkeer

Communicatie is zowel concreet als abstract. Het is in elk geval divers. Zo hebben we verbale communicatie en de non-verbale communicatie. Zeggen we wat we bedoelen en wat bedoelen we te zeggen. Communiceren doen we vanaf onze geboorte. Als baby hebben we een overlevingsdrang. We maken dan kenbaar wat we willen om in de primaire behoeften te voorzien. Naarmate we ouder worden leren we meer van onze ouders, de omgeving en uiteindelijk het onderwijs. Daar leren we eerst het lezen en daarna het schrijven. Het lezen doen we door de letters te herkennen, we maken er plaatjes van.

 

Ieder heeft zijn eigen vorm een educatie gehad. In de Westerse wereld over het algemeen op school. Anderen krijgen educatie mee van hun familie en hun omgeving. Als we volwassen zijn zou je denken dat we elkaar kunnen begrijpen. Toch ontstaan misverstanden omdat we elkaar niet begrijpen. We spreken dezelfde taal, begrijpen de woorden en zinnen en toch gebeurt het dat er misverstanden ontstaan. Dat kan verschillende redenen hebben. Als we ervan uitgaan dat de mensen die met elkaar communiceren dezelfde taal spreken; kan het dan zijn dat ze elkaar niet begrijpen? Ja dat kan, sterker nog dat gebeurt dagelijks en dat leidt tot onbegrip met inefficiëntie tot gevolg. Laatstgenoemde kan grote gevolgen hebben voor de werkgever en voor de werknemers. Verstoring van de arbeidsrelatie, burn-out, bore-out, gebrek aan collegialiteit.

 

Met een positieve benadering over communicatie zijn verstoringen voor een groot gedeelte te vermijden. Inzicht hebben in hoe iemand handelt levert ook begrip op voor die persoon. Het begint in elk geval met het luisteren naar de ander en het begrijpen wat die persoon zegt.

 

0